Projectmanagement in het superjachtbouw segment kunnen uit de volgende diensten bestaan:

 

Projectmanagement voor werven als ingehuurde projectmanager.
Het project wordt geleid binnen de onderneming door Hoogendoorn Experts. Het  bureau wordt ingehuurd bij gebrek aan middenkader of capaciteit. In veel gevallen is de opdracht- gever, de werf, al een relatie van het expertise bureau en hebben wij vaak al vooronderzoek gedaan en de bestekken geschreven.

Project management voor de opdrachtgever als representatieve.
Hierbij vertegenwoordigt Hoogendoorn Experts de opdracht gever. Hij monitort de productievoortgang in relatie tot de planning, is aanwezig bij managementvergaderingen van de werf en is eerste aanspreekpunt voor de werf. Houdt financiële audits met betrekking tot de vorderingen en betalingen. Doet tussentijdse kwaliteitscontroles en is altijd aanwezig zodra een leverancier een installatie in bedrijf stelt. Belangrijke functie hierbij is het transparant maken van de feitelijke situatie voor de opdrachtgever.

In bedrijfstelling en beoordeling van de installaties.
Hoogendoorn Experts functioneert hier als inbedrijfssteller in samen werking met de leveranciers en de werf. Hij monitort de in bedrijfstelling, controleert de documentatie en manuals van de technische onderdelen:

  • Seatrials en contact persoon tussen klasse bureau / werf en opdrachtgever.
  • International Safety Management systems according  IMO en het opstellen van de documenten.
  • Ship manuals, guidance and onderhoudboeken voor installaties en tuigages.

 Hoogendoorn Experts deed in 35 jaar voor 34 schepen het project management in de diverse vormen.