Aankoopkeuringen:
Om te voldoen aan de wettelijke onderzoeksplicht als koper is een aankoopkeuring altijd aan te bevelen. Hier wordt de staat van het schip vastgesteld en weet u wat u koopt. Indien gewenst met waardebepaling welke noodzakelijk is voor de eventuele financiering en voor de assurantiemaatschappij.

1. De aankoopkeuring:

Bij de aankoopkeuring onderzoeken we het schip op 360 punten, waarbij we onderzoek doen naar werking en kwaliteit.  De surveyor checkt structureel de hele boot middels een checklist. Er wordt beoordeeld in de volgende gradaties; goed, ruim voldoende, matig, slecht. De opmerkingen of onregelmatigheden worden steeds genoteerd met een advies of aanbeveling hoe deze op te lossen. Het rapport bevat dus veel informatie ook voor de toekomst.

2. Uitwerking van de rapporten van de aankoopkeuring

Tweemaal uitgedraaide en geaccrediteerde rapporten.
Op verzoek verzenden wij gratis een PDF van het rapport naar banken en andere instellingen daar waar nodig.  Alleen de door Hoogendoorn Experts gesigneerde rapporten zijn rechtsgeldig.

3. Inhoud van het rapport

Bij de rapportage wordt van het standaard keuringsrapport gebruik gemaakt, welke uitgebreid is met nog een groot aantal punten. Op structurele wijze wordt het te keuren schip doorlopen. Iedere keuring blijft echter uniek.De volgende items komen o.a. aan de orde:

 1. Vast leggen van de gegevens eigenaar, schip en eventueel de omzet uit het verleden. Controle certificaten en document review. BTW status.
 2. Onderwaterschip:huiddikte metingen, Osmose onderzoek, de-laminatie, kiel/zwaard constructie, schroef + as, roer, anodes, afsluiters, boegschroef.
 3. Bovenwaterschip; dek opbouw, verfsysteem, bekleding dek en kuip, ankerketting, lier, luiken en poorten, railing scepters.
 4. Tuigage; masten rondhouten, beslag, staand en lopend want, mast constructies, zeilen indien mogelijk, lieren enz.
 5. Romp binnenzijde; afsluiters en aansluitingen, standpijpen, bilges, tanken, dek-romp verbinding, mastfundatie, kielbouten en/of zwaardconstructie, interieur, stoffering, hangsluitwerk, isolatie,
 6. Technische installatie: drinkwatertanks en pomp, grijs en zwartwatertanks en pompen sanitair, verwarming, beoordeling brandveiligheid, gas installatie uitgebreid, elektrische installatie uitgebreid
 7. Voortstuwingsinstallatie; motor / generator fundaties, brandstofsysteem, koelsysteem, motor zelf, mogelijk bij twijfel een olie analyse, meten van temperaturen op diverse plaatsen in de motor, stuwlager, meten van rechtheid en speling van de schroefas en stuwdruk lager, controle speling krukas indien mogelijk, werking va de dynamo, accu’s, brandveiligheid van de installatie.
 8. Proefvaart; proefvaart is een deelkeuring en hoort niet standaard bij de aankoopkeuring. Wel wordt er kort proefgevaren om de gedragingen van de motor en stuurinstallatie te kunnen beoordelen.
 9. Veiligheid en reddingsmiddelen afhankelijk van het vaargebeid.
 10. Nautische uitrusting en apparatuur
 11. De waarde vaststelling; is een deelkeuring die tegen een kleine betaling meegenomen wordt in de aankoopkeuring. Deze taxatie bestaat uit:
1- dagwaarde,
2- gedwongen verkoopwaarde voor financiering bij banken. ( voorheen
executiewaarde genoemd)
3- vervangingswaarde voor verzekering,

Het rapport wordt afgesloten met een duidelijke conclusie, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen wezenlijke gebreken en zaken die onder normaal onderhoud en normale slijtage vallen.

Het wordt op prijs gesteld als de opdrachtgever en verkoper bij de keuring aanwezig zijn om ook verbaal advies/uitleg en aanbevelingen te kunnen geven.

Kosten
Het is slecht aan te geven hoeveel een aankoopkeuring kost. De surveyor is gemiddeld tussen  vijf en acht  uur bezig aan boord, afhankelijk van de grootte en de complexiteit van het schip. Op kantoor wordt de rapportage verder uitgewerkt. Hoogendoorn Experts heeft daarom geen vaste tarieven maar een starttarief waarna verder per uur gedeclareerd wordt.
De opdrachtgever kan wel besluiten de keuring af te breken bij constatering van ernstige gebreken, om geen onnodige kosten te maken.

Hoogendoorn Experts maakt graag een offerte na ontvangst van de scheepsgegevens.