Arbitrage bij expertise en contra expertise.

Wanneer tussen twee experts geen overeenstemming is te vinden over de oorzaak van de schade en/ of de herstelkosten, kan een Arbiter of een Derde deskundige worden aangesteld. Doorgaans wordt een Arbiter via de rechtbank benoemd en een Derde deskundige via de verzekering. De Arbiter (of Derde deskundige) doet na onderzoek een bindende uitspraak over ‘het probleem’. Het uitvoeren van een Arbitrage of een Derde deskundigenonderzoek is aan strikte regels onderworpen.

Voor de Arbiter (en de Derde deskundige) is integriteit en objectiviteit van levensbelang. Hier zijn wij ons dagelijks van bewust.

Arbitrage kan ook plaats vinden tussen twee partijen als die dat van te voren afgesproken hebben.

Het gaat hier  bijvoorbeeld over een bouwproject, beschreven in een bestek met tekeningen waar interpretatie of mening verschillen mogelijk kunnen zijn. Hoogendoorn Experts doet dan een uitspraak waar de beide partijen zich aan binden.

Vraag ons naar de mogelijkheden want dit is altijd maatwerk.